neljapäev, detsember 27, 2007

A. de Botton "Mure staatuse pärast" (oktoober)

"Mure staatuse pärast" on väga huvitav raamat ja räägib sõna otseses mõttes sellest, et kuidas ja miks on kõik inimesed mures oma staatuse pärast siin ilmas ning seletab lahti, kuidas enda jaoks staatusemuret vähendada. See raamat oli kainestav arusaamine sellest, et ükskõik, kas ka mina seda endale tunnistan või mitte, et tõesti- kõik inimesed muretsevad oma staatuse pärast, ja mina nende seas.
Igal juhul soovitan lugeda!
Mõned tsitaadid:

-Kui meie koht ühiskonnaredelil teeb meile muret, siis on põhjuseks asjaolu, et meie arusaam endast sõltub tugevasti sellest, mida teised meist arvavad. Vähesed isikud (Sokrates, Jeesus) välja arvatud, sõltub see, kui rahul me endaga oleme, maailma poolt välja näidatavatest austusavaldustest.

- õigem oleks see, mida me ihkame, kokku võtta sõnaga, mida poliitikateoorias harva kasutatakse: ARMASTUS.
Kui toit ja peavari on kindlustatud, ei tarvitse peamine tõukejõud, mis peitub meie soovi taga ühiskondlikus hierarhias läbi lüüa, peituda mitte kaupades, mida me saame kokku kuhjata, ega võimus, mis on meie käsutuses, vaid armastuses, mis meile tänu kõrgele staatusele osaks saab. Raha, kuulsust ja mõjukust võidakse hinnata pigem armastuse pantidena ja selle saavutamise vahenditena, mitte omaette eesmärkidena.

- Teiste tähelepanu läheb meile tõenäoliselt korda peamiselt sellepärast, et meid ahistab kaasasündinud ebakindlus oma väärtuse suhtes- just seetõttu mängib teiste arvamus meie minapildi kujundamisel määravat rolli.

- SNOBISM- snoob on isik, keda häirib kõrge staatuse puudumine teiste juures.
- Snobismis on peaaegu alati süüdi hirm. Need, kes on oma seisundis kindlad, ei veeda aega teiste halvustamisega. Kõrkuse taga peitub meeletu kartus. Kui me tahame jätta teistele mulje, et nad pole meie jaoks küllalt head, siis peab meid vaevama tunne, et me oleme neist madalamad.

- “Kas muusik oleks kuulajate valist aplausist meelitatud, kui teab, et kuulajaskond koosneb- ühe või kahe erandiga- ainult kurtidest?”
- Tähtis pole mitte see, millised me mingile juhuslikule grupile paistame, vaid see, millised me enda teadmist mööda oleme.

- Iga ühiskond austab kõrgelt teatud laadi inimesi- mõistes samas hukka või ignoreerides teistsuguseid, kuna neil puuduvad õiged oskused, aktsent, temperament, sugu või nahavärv. Ometi pole need edu väljendajad kaugeltki mitte püsivad ega kõikjal kehtivad. On tähele pandud, et omadused ja oskused, mis kusagil tooksid kaasa kõrge staatuse, kipuvad teisal olema tähtsusetud või saavad lausa halvakspanu osaliseks.

- Tohututes avarustes viibides võib tunne, et me oleme ühiskondlikus hierarhias tähtsusetud, suubuda lohutavasse teadmisse, kui tähtsusetud on kosmoses kõik inimesed.
Me ei saa oma tühisusetundest ülemitte end tähtsamaks tehes, vaid mõistes, kui tähtsusetud on suhteliselt võttes kõik inimesed.

Tegelikult kirjutasin sellest raamatust välja 7 lehekülge tsitaate (trükitult), seega siinkohal on tegu armetu püüdega anda üldine ülevaade parimatest mõtetest, mis sellest raamatust sain. Üldiselt sain teada, et tegelikult otsivad kõik inimesed siin maailmas kahte sorti armastust: seksuaalset armastust ja armastust maailmalt. Kõik ülejäänu keerleb vaid nende kahe armuloo ümber!