laupäev, jaanuar 31, 2009

A.Weiser "VT sissejuhatus" (jaanuarikuu)Nagu pealkirigi ütleb, on selle raamatu sisuks sissejuhatus Vanasse Testamenti ning raamat kohustuslik kirjandus loengus sissejuhatus Vanasse Testamenti ja heebrea mõtlemisse. Raamat loetud ja eksam tehtud!

kolmapäev, jaanuar 07, 2009

R. Saard "Euroopa kirikuloo üldine ajalugu" (detsembrikuu)Tegemist siis kohustusliku kirjandusega aines Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikulugu. Sai läbi loetud ja eksam ka tehtud hindele A!

Samas tegemist küllaltki keerulise raamatuga. Selle põhjuseks kokkuvõtlikkus ehk et kõigest on kirjas ülevaatlikult (mis on loomulik, sest raamat käsitleb ikka küllalt pikka perioodi). Seega saab üldise ülevaate, kuid süvenemiseks tuleb kindlasti mujalt juurde lugeda.